Synas på Google

 5 tips

Hjälp att förstå innehållet

Hjälp användare och Google förstå ditt innehåll. Googlebot är en sökrobot som används av sökmotorn Google. När en Googlebot går igenom sidan ska den se sidan precis likadant som en användare gör.

Navigering

Navigering är viktigt för sökmotorer. Planera navigering utifrån startsidan och skapa en enkel struktur som ordnar innehållet på ett bra sätt så att det är lätt för besökare att veta var på webbplatsen de befinner sig.

Trovärdighet

Användare känner sig bekväma med att besöka webbplatser som verkar pålitliga. En webbplats med gott rykte är pålitlig. Bygg upp ett rykte om expertis och trovärdighet inom ett visst område.
Visa information om vem som publicerar webbplatsen, vem som tillhandahåller innehåll och vad som är syftet med webbplatsen. 

Det är även viktigt att använda lämplig teknik. Om kassasidan i en nätbutik inte har en säker anslutning kan användarna inte lita på webbplatsen.

Hitta innehållet

Hjälp Google att hitta ditt innehåll, det gör man genom att skicka in en webbplatskarta. Webbplatskartan är en fil på webbplatsen, som visar allt innehåll och sidor.

Vad är besökare ute efter

Ta reda på vad dina besökare letar efter. Använd sökordsplaneraren Google Ads och Search console för att ta reda på vad som eftersöks. Det är viktigt att skriva lättläst text utan stavfel.